Pololetní projekty na nižším gymnáziu finišují

S návratem do školy mohli žáci představit spolužákům svou práci na pololetních projektech, kterým se věnovali během distanční výuky. Všichni si připravili zajímavé prezentace, kterými se zabýváme poslední hodiny předmětu Výchova k občanství.

perex-image

Prima pracovala na projektu Památná místa. Každý prezentoval místo, které v minulosti navštívil – město, vesnici, hrad, zámek, přírodní lokalitu apod., a použil při tom vlastní materiály. Na některá zajímavá místa se můžete podívat níže v galerii.

Sekunda měla za úkol vytvořit fiktivní Rozpočet domácnosti. Tématem hodin VKO v této třídě bylo hospodaření, žáci tak mohli uplatnit teorii v praxi a zamyslet se nad tím, co všechno můžeme počítat mezi naše životní náklady a příjmy a jak vytvořit pokud možno přebytkový rozpočet.

S vyšší třídou se zvyšovala i náročnost témat jednotlivých projektů. Tercie měla v rámci projektu Demokracie v ČR navrhnout formát řízeného rozhovoru, nejlépe s rodinnými příslušníky, o stavu demokracie v České republice a srovnat jej se stavem před rokem 1989. Tento projekt přinesl mnohdy překvapivé výsledky, co se názorů některých respondentů týče.

A konečně kvarta sledovala v průběhu celého pololetí protiprávní jednání kolem sebe a vše pečlivě zaznamenávala. Projekt se s nadsázkou jmenoval Zločin a trest, nicméně druhá část názvu měla své opodstatnění – součástí projektu bylo u zaznamenaných přestupků i vyhledat sankce, které by za ně pachateli hrozily. V tomto projektu vznikly i dva krátké filmy.

 

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

 

 

 

Celkový počet obrázků v galerii: 9

 

Zpět