Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2016/2017

I. pololetí:

19.9.2016, 27.9.2016, 11.10.2016, 25.10.2016, 8.11.2016, 22.11.2016, 6.12.2016, 20.12.2016, 10.1.2017, 24.1.2017.

- vždy v 9:40 ve školní knihovně 


II. pololetí:

21.2.2017, 28.2.2017, 21.3.2017, 4.4.2017, 18.4.2017, 9.5.2017, 30.5.2017, 20.6.2017.  

- vždy v 9:40 ve školní knihovně 

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2016/2017 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V Adéla Knitlová, Petr Vencl
3.V Sára Zíchová,  Alexandra Svatá
MMT1 Václav Koudelka, Damián Kislinger
MMT2 Luboš Hradec - předseda, Hynek Rajtr
MMT3 Pavlína Bělecká, Barbora Erbenová
MMT4 Matyáš Tuháček - místopředseda

 

Třídní samosprávy

Starosta třídy Zástupce starosty
1.V Šarlota Martincová Nela Dobiášová
3.V Rosalie Matoušková Adam Bělohlávek
MMT1 Patrik Smělý Alex Aouf
MMT2 Hynek Rajtr Luboš Hradec
MMT3 Kateřina Richterová Jana Myšková
MMT4 Jan Matyásko Dominik Dulovec